Cloud Zoom small image
斜拉索是斜拉桥、无梁建筑、悬臂梁等许多建筑构件中的重要承载件。该体系采用0.6in光面型、喷涂型或无粘结高强钢绞线,现场制索,操作简单方便.解决了大型斜拉桥成品索运输的困难,并与现有预应力设备易于配套,为工程设计人员及现场施工人员提供了一种新型的斜拉索、吊杆索体系。

名称:VLM型群锚拉索
可在线通过咨询了解详情
 
通过以下按钮进入下一步
  • 详情
  • 评价

    斜拉索是斜拉桥、无梁建筑、悬臂梁等许多建筑构件中的重要承载件。该体系采用0.6in光面型、喷涂型或无粘结高强钢绞线,现场制索,操作简单方便.解决了大型斜拉桥成品索运输的困难,并与现有预应力设备易于配套,为工程设计人员及现场施工人员提供了一种新型的斜拉索、吊杆索体系。

VLM型钢绞线拉索群锚技术参数表


拉索规格
锚 板
锚杯
锁紧螺母
保护罩
承压板
预埋管
D1
H1
D2
H2
H5
D3
H3
D4
H4
A
B
Dmin
C
Lmin
VLM15-19
Φ270
90
Φ285
40
450
Φ360
100
Φ375
600
500
50
Φ295
8
1400
VLM15-22
Φ270
90
Φ285
400
450
Φ360
100
Φ375
600
500
60
Φ295
8
1400
VLM15-27
Φ270
100
Φ285
400
450
Φ360
120
Φ375
600
500
60
Φ295
8
1400
VLM15-31
Φ330
120
Φ350
450
450
Φ470
140
Φ485
700
580
60
Φ360
8
1600
VLM15-34
Φ330
140
Φ350
450
450
Φ470
140
Φ485
700
580
70
Φ360
10
1800
VLM15-37
Φ330
140
Φ350
500
450
Φ470
150
Φ485
700
580
70
Φ360
10
1800
VLM15-43
Φ330
150
Φ350
500
450
Φ470
150
Φ485
700
580
80
Φ360
10
2000
VLM15-55
Φ370
180
Φ390
600
450
Φ500
180
Φ515
800
600
80
Φ400
10
2300

拉索规格
固定端保护罩
固定端锚板
固定端延长筒
预埋管
PE护套
拉索破断荷载(KN)
D5
H7
D6
H6
D7
H8
Pmin
K
1860Mpa
1770Mpa
VLM15-19
Φ375
300
Φ360
160
Φ250
450
Φ295
Φ160
4948
4708
VLM15-22
Φ375
300
Φ360
160
Φ250
450
Φ295
Φ198
5729
5450
VLM15-27
Φ375
300
Φ360
160
Φ250
450
Φ295
Φ198
7031
6690
VLM15-31
Φ485
350
Φ470
200
Φ320
450
Φ360
Φ198
8072
7681
VLM15-34
Φ485
350
Φ470
200
Φ320
450
Φ360
Φ198
8854
8425
VLM15-37
Φ485
350
Φ470
200
Φ320
450
Φ360
Φ198
9635
9168
VLM15-43
Φ485
350
Φ470
200
Φ320
450
Φ360
Φ225
11197
10655
VLM15-55
Φ515
400
Φ500
250
Φ360
450
Φ400
Φ240
14322
13629

产品结构图